Chả mực Gia Phúc

Chả mực Gia Phúc - đặc sản chả mực Hạ Long được cung cấp tại Sài Gòn từ Chả mực Gia Phúc.

ĐT: 0985.22.55.33 - (08) 38 20 26 21

Video Clip xem hình ảnh

Hình ảnh: